Privacyverklaring

Inleiding

Gknpreken.nl respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die een goede werking van de GKN Prekenpoule mogelijk maken. Gknpreken.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Uw rechten

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om 'vergeten' te worden. Uitschrijving als gebruiker is mogelijk. Gknpreken.nl moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van gknpreken.nl zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van gknpreken.nl zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking.
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de beheerder van gknpreken.nl (via de contactpagina). Bij het voldoen aan uw verzoek moet gknpreken.nl rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van gknpreken.nl.

Hoe verzamelt gknpreken.nl persoonsgegevens?

Gknpreken.nl gebruikt de gegevens van geregistreerde gebruikers op de volgende manier:
Als u een account aanvraagt, worden er alleen gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om een gebruikersaccount aan te maken. Daarvoor vragen wij uw naam (voorletters, tussenvoegsels, achternaam), e-mailadres en de GKN-gemeente waartoe u behoort.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Gknpreken.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uw e-mailadres wordt gebruikt om wekelijks een e-mail te sturen.
Als u predikant bent, ontvangt u een e-mail met een overzicht van uw preken die in de afgelopen 7 dagen als gelezen zijn gemarkeerd door preeklezers.
Als u preeklezer bent, ontvangt u een overzicht van nieuw geplaatste preken, én een herinnering om preken als gelezen te markeren die u in de afgelopen periode hebt gedownload.
Als u video-downloader bent, ontvang u een overzicht van nieuw geplaatste video-opnamen, én een herinnering om preken als bekeken te markeren die u in de afgelopen periode hebt gedownload.
De website houdt bij welke leespreken en video-opnamen door wie gedownload zijn. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere gebruikers. Alleen de beheerder van de website heeft toegang tot die informatie. Predikanten hebben wel inzage in het aantal downloads van hun preken, maar kunnen niet zien welke gebruikers ze gedownload hebben.
Verder houdt de website bij welke gebruiker welke preken als 'gelezen' heeft gemarkeerd. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere gebruikers. Alleen de beheerder van de website heeft toegang tot die informatie. Deze informatie wordt gebruikt om preeklezers en video-downloaders eraan te herinneren dat zij de betreffende preken hebben gedownload, met de vraag of één of meer preken inmiddels gelezen zijn.
De website houdt ook bij wanneer gebruikers voor het laatst hebben ingelogd. De beheerder kan die informatie gebruiken om gebruikers te vragen of zij nog gebruik willen blijven maken van de website, als zij bijv. langer dan 1 jaar al niet meer ingelogd geweest zijn.
De website bevat voor ingelogde gebruikers o.a. een berichtenbox. Van gebruikers die reageren op een bericht, wordt automatisch de naam boven de reactie geplaatst, met de datum en tijd. Het e-mailadres wordt niet vermeld.
Ten slotte worden de e-mailadressen gebruikt voor communicatie met de geregistreerde gebruikers, bijv. om hen per e-mail te informeren over onderhoud van of grote wijzigingen op de website.

Hoe worden de gegevens beschermd?

De website gknpreken.nl is beveiligd met SSL (secure sockets layer), waardoor bijv. uw gebruikersnaam en wachtwoord worden versleuteld tijdens inloggen. Uw wachtwoord wordt daarnaast versleuteld opgeslagen. Zelfs de beheerder van de website kent uw wachtwoord niet.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven

Uw persoonsgegevens blijven bewaard zolang u een actieve account op gknpreken.nl hebt, of - als u predikant bent - zolang er preken van u op gknpreken.nl staan. Alle gebruikers - met uitzondering van predikanten - kunnen zelf hun gebruikersaccount opzeggen.
Predikanten die hun gebruikersaccount willen opzeggen, kunnen daarvoor contact opnemen met de beheerder van gknpreken.nl, via de contactpagina.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van de website wordt opgeslagen op uw apparaat. Gknpreken.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Om als geregistreerde gebruiker te kunnen inloggen op de website, moet u eenmalig een cookie-melding accepteren.

Feedback

Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring van gknpreken, kunt u contact opnemen via de contactpagina.


Zwolle, 26 juli 2021